Het Forum

samen scholen

voor een diverse en duurzame samenleving

 

Het ontstaansproces van Het Forum

 

Het Forum is een school in oprichting. Het plan voor Het Forum is ontstaan tijdens de Amsterdamse Challenge Onze Nieuwe School. In het voorjaar van 2015 daagde wethouder Simone Kukenheim Amsterdammers uit om plannen in te dienen voor een nieuwe school. 124 teams dienden een plan in, waaronder de initiatiefnemers van Het Forum. Na een publieksstemming in augustus behaalde Het Forum de zesde plaats, dank zij 1045 stemmers. Hierop volgde een selectie door een deskundigenjury, die pitches van 50 plannen beoordeelde. Samen met 14 andere schoolplannen ging Het Forum door naar de zogeheten Incubator. Deze 15 schoolmakers konden in de Incubator hun concept verder omvormen tot een plan van aanpak dat diende als aanvraag om toegelaten te worden tot de volgende fase, de Kraamkamer. In deze fase blijven vier plannen over, die met steun van de gemeente daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.  

Hieronder volgt het tijdpad van de Amsterdamse scholenchallenge.
Lees ook het blog samenscholen.amsterdam, waarin de initiatiefnemers van Het Forum hun ervaringen tijdens de scholenchallenge beschrijven.

 

Tijdpad

 

Maart 2015

Wethouder Kukenheim schrijft Challenge Onze Nieuwe School uit
Lees
het persbericht

14 augustus 2015
124 plannen worden ingediend via de website
Onzenieuweschool.nl

Naast de beknopte omschrijving publiceert Het Forum ook een uitgebreid oprichtingsplan

15 tot en met 23 augustus 2015
Publieksstemming; Het Forum behaalt met 1045 de zesde positie
Lees ook de blogpost
campagne voeren

31 augustus 2015
50 schoolmakers pitchen hun plan voor een jury van deskundigen
Lees ook de blogpost
pitch voor de jury

1 september 2015
Bekendmaking 15 schoolmakers die doorgaan naar de volgende ronde; start Incubator
Lees ook de blogpost
start Incubator

1 september - 31 december 2015
Incubatorfase; de 15 schoolmakers nemen deel aan vier incubatorsessies, georganiseerd door Kennisland, en bouwen hun concept om in een startdocument (plan van aanpak en aanvraag voor de Kraamkamerfase)

22 november - 11 december 2015
Ouderenquête; om de belangstelling voor Het Forum te peilen én te achterhalen welke afwegingen ouders maken bij de schoolkeuze voor hun kind, hebben we een online enquête uitgezet. 160 respondenten vulden de vragenlijst in; de uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het startdocument.


31 december 2015
Deadline indienen aanvraag voor de Kraamkamer; zie
het startdocument van Het Forum

 

18 januari 2016
Alle 15 schoolmakers geven een presentatie aan de onafhankelijke beoordelingscommissie die de startdocumenten beoordeelt. Deze commissie adviseert aan het college van Burgemeester en Wethouders welke vier plannen kunnen worden toegelaten tot de Kraamkamer.

 

27 januari 2016
Bekendmaking uitslag. De volgende vier plannen gaan door naar de Kraamkamer: Alan Turing School, KIEM vmbo voor jongens, Klein Amsterdam (de Tussenruimte), Laterna Magica 0-18.
Voor Het Forum is deelname aan de Amsterdamse scholenchallenge hiermee ten einde. Maar de initiatiefnemers gaan, samen met andere schoolmakers, door met de planvorming.
Zie het persbericht van de gemeente Amsterdam.
Lees ook onze reactie op de beoordeling door de commissie, en over de vervolgstappen van Het Forum op ons blog samenscholen.amsterdam 


Het Forum is een concept van

Fifi Schwarz en Barbara Devilee (juli 2015)

Voor meer informatie,

mail naar Info[at]hetforumamsterdam.nl